Podmienky doučovania

Čo ak zabudnem prísť na hodinu?

V prípade, že mi nahlásite, že nemôžete prísť na hodinu min. 4 hodiny pred začatím hodiny, hodina sa zruší bez poplatku. Avšak ak neprídete na hodinu a nedáte mi vedieť dostatočne včas, zaúčtujem vám plnú cenu hodiny.

Ale ak budete mať vážne dôvody pre ktoré ste neprišli na hodinu bez zrušenia hodiny, samozrejme, beriem to do úvahy.

Čo ak budem meškať na hodinu?

Väčšinou mám po vás ďalšieho študenta. Nemôžem vám hodinu predĺžiť . Ak prídete neskoro, hodina bude trvať podľa pôvodnej dohody, čiže si ju skrátite vlastným meškaním. Účtujem však plnú cenu hodiny.

Čo ak si potrebujem hodinu presunúť na iný termín v týždni?

Dávam vám túto možnosť. Na mojej stránke www.anglictinasludkou.sk nájdete termíny, ktoré mám momentálne voľné. Napíšte mi min. 4 hodiny pred začatím doučovania a ak to bude možné, termín vám rada presuniem.

Čo ak bude doučovanie zrušené zo strany učiteľa?

Doučovanie ruším len vo výnimočných prípadoch, min. 6 hodín vopred. V prípade, že bude doučovanie zrušené z mojej strany, nebudem vám hodinu účtovať a ak to bude možné, ponúknem vám náhradný termín. 

Čo ak už nechcem chodiť na doučovanie?

Výučbu môžete kedykoľvek zrušiť. Pri ukončení našej zmluvy (zrušení našich budúcich hodín) nemáte nárok na vrátenie peňazí za už odučené hodiny. V prípade ak ste na poslednú hodinu pred ukončením našej zmluvy neprišili, nezaúčtujem vám jej cenu, máte nárok na vrátenie peňazí za poslednú hodinu na ktorú ste neprišli. 

Čo ak termín hodiny pripadne na štátny sviatok alebo prázdniny?

V tomto prípade sa hodina zruší, ak sa nedohodnem so študentom inak.

Ako prebieha platba za doučovanie?

Za doučovanie vám vystavím faktúru, ktorú posielam e-mailom. Platba prebieha úhradou na BÚ.

Kedy prebieha platba za doučovanie?

Platba prebieha po skončení kalendárneho mesiaca v ktorom prebehlo doučovanie.

Prijímate viac študentov na jednu hodinu? Ako je to potom s cenou hodiny?

Cena za hodinu je fixná, uvedená v objednávke doučovania. Umožňujem študentom si ju rozdeliť medzi sebou avšak neprispôsobujem ju počtu študentov na hodine. Ak na doučovanie chcú prísť dvaja študenti, ktorí sa dohodnú, že si cenu doučovania rozdelia medzi sebou, môžu tak urobiť, ale v prípade ak príde na hodinu len jeden z nich, je povinný zaplatiť plnú cenu hodiny, ako v prípade, že by boli dvaja.

O tejto podmienke som povinná informovať svojich študentov pred začatím poskytovania služby a zároveň svojim študentom dávam na výber či chcú hodinu v prípade ak neprídu všetci zrušiť alebo sa dohodnú a jeden z nich zaplatí plnú sumu hodiny.

Na jednu hodinu prijímam maximálne dvoch študentov, aby sa zachovala kvalita doučovania.

Ak hodinu zrušia obaja študenti min. 4 hodiny pred začatím doučovania, cenu hodinu neúčtujem.

Ak doučovanie zruší len 1 študent, budem sa riadiť podľa našej dohody – buď hodina prebehne s jedným študentom (alebo sa zruší s poplatkom ak ani druhý študent nepríde a nenahlási zrušenie dostatočne dopredu) alebo hodinu automaticky zruším aj pre druhého študenta.

Prosím, berte do úvahy, že na študentoch leží zodpovednosť komunikácie o tom či môžu alebo nemôžu prísť na hodinu, aby vám zbytočne nevznikali náklady v prípade neskorého rušenia hodín. Každé zrušenie hodiny je treba nahlásiť dostatočne dopredu.