FAQ

Kde prebieha doučovanie?

Doučovanie prebieha online prostredníctvom Google Meet.

Čo je obsahom doučovania?

Na hodinách sa venujem vysvetľovaniu učiva preberaného v škole, vypracovávaniu domácich úloh, príprave na maturitu, rozvoju vybraných oblastí, ktoré si študent vyberie – počúvanie, čítanie, písanie či rozprávanie v angličtine.

Zároveň študenta vediem k samoštúdiu a ukazujem mu správne metódy ako môže jazyk zvládnuť učiť sa aj sám a pritom efektívne.

Aké metódy v doučovaní používate?

Učím veľmi prakticky. Študenta motivujem k aktívnej práci s jazykom. Snažím sa každú poučku pretaviť do ukážok situácií v ktorých je vhodné použiť jednotlivé gramatické javy či slovné spojenia.

Zároveň venujem veľký priestor systematickému opakovaniu učiva. So mnou sa vám nestane, že stále len letíte s učebnou látkou dopredu a už neviete čo bolo pred mesiacom. Učím tak, aby ste si dôležité veci pamätali dlhodobo.

Okrem praktickej výučby a systematického opakovania sa snažím svojich študentov motivovať aj k prirodzenému kontaktu s angličtinou (filmy, seriály, knihy, online hry).

3 hlavné piliere mojej výučby teda sú: 1) učím prakticky, 2) systematicky a dlhodobo opakujem naučené 3) motivujem študentov k sledovaniu zdrojov v AJ podľa ich záujmov

Ako prebieha platba za doučovanie?

Za doučovanie vám vystavím faktúru, ktorú posielam e-mailom. Platba prebieha úhradou na BÚ.

Kedy prebieha platba za doučovanie?

Platba prebieha po skončení kalendárneho mesiaca v ktorom prebehlo doučovanie.

Čo ak termín hodiny pripadne na štátny sviatok alebo prázdniny?

V tomto prípade sa hodina zruší, ak sa nedohodnem so študentom inak.

Čo je to opakovacia hodina (30 minútová online hodina) ?

Pravidelné opakovanie učiva je významným kľúčom k efektívnemu učeniu sa jazyka.

Na klasickej vyučovacej hodine si so študentom vyberiem slovné spojenia, ktoré si chce dlhodobo zapamätať a na tejto opakovacej hodine ich s ním pravidelne a dlhodobo opakujem.

Je to veľmi efektívny spôsob ako si zapamätať vybrané frázy dlhodobo. Zároveň študentovi poskytujem online nástroj (Anki), ktorý spravujem a ktorým si môže opakovať vybrané frázy aj mimo našich hodín.

Najčastejšie ju využívam keď mám so študentom len jednu plnú hodinu týždenne. V prípade dvoch a viacerých hodín opakovanie zahrniem do týchto hodín.

Aké metódy samoštúdia odporúčate svojim študentom?

To ako učím jazyk do veľkej miery ovplyvnilo to ako sledujem svetových polyglotov, ktorí sa naučili mnoho jazykov.

Svojim študentom odporúčam učenie sa pomocou opakovacích kartičiek, učenie sa pomocou Anki (elektronická obdoba opakovacích kartičiek). Snažím sa ich podporiť, aby si našli cudzojazyčné zdroje (knihy, videá, filmy, seriály), ktoré ich v danom jazyku bavia a ktorým by sa pravidelne venovali.

Vždy sa snažím nájsť čo danému študentovi vyhovuje.

Viac o týchto metódach sa môžte dozvedieť na mojom blogu.

Čo ak zabudnem prísť na hodinu?

V prípade, že mi nahlásite, že nemôžte prísť na hodinu min. 4 hodiny pred začatím hodiny, hodina sa zruší bez poplatku. Avšak ak neprídete na hodinu a nedáte mi vedieť dostatočne včas, zaúčtujem vám plnú cenu hodiny.

Ak máte vážne dôvody kvôli ktorým ste nemohli prísť na hodinu, samozrejme, beriem to do úvahy.

Čo ak budem meškať na hodinu?

Väčšinou mám po vás ďalšieho študenta. Nemôžem vám hodinu predĺžiť . Ak prídete neskoro, hodina bude trvať podľa pôvodnej dohody, čiže si ju skrátite vlastným meškaním. Účtujem však plnú cenu hodiny.

Čo ak si potrebujem hodinu presunúť na iný termín v týždni?

Dávam vám túto možnosť. Na mojej stránke www.anglictinasludkou.sk nájdete termíny, ktoré mám momentálne voľné. Napíšte mi min. 4 hodiny pred začatím doučovania a ak to bude možné, termín vám rada presuniem.

Čo ak bude doučovanie zrušené zo strany učiteľa?

Doučovanie ruším len vo výnimočných prípadoch, min. 6 hodín vopred. V prípade, že bude doučovanie zrušené z mojej strany, nebudem vám hodinu účtovať a ak to bude možné, ponúknem vám náhradný termín. 

Čo ak už nechcem chodiť na doučovanie?

Výučbu môžete kedykoľvek zrušiť. Pri ukončení našej zmluvy (zrušení našich budúcich hodín) nemáte nárok na vrátenie peňazí za už odučené hodiny. V prípade ak ste na poslednú hodinu pred ukončením našej zmluvy neprišili, nezaúčtujem vám jej cenu, máte nárok na vrátenie peňazí za poslednú hodinu na ktorú ste neprišli. 

Prijímate viac študentov na jednu hodinu? Ako je to potom s cenou hodiny?

Cena za hodinu je fixná, uvedená v objednávke doučovania. Umožňujem študentom si ju rozdeliť medzi sebou avšak neprispôsobujem ju počtu študentov na hodine. Ak na doučovanie chcú prísť dvaja študenti, ktorí sa dohodnú, že si cenu doučovania rozdelia medzi sebou, môžu tak urobiť, ale v prípade ak príde na hodinu len jeden z nich, je povinný zaplatiť plnú cenu hodiny, ako v prípade, že by boli dvaja.

O tejto podmienke som povinná informovať svojich študentov pred začatím poskytovania služby a zároveň svojim študentom dávam na výber či chcú hodinu v prípade ak neprídu všetci zrušiť alebo sa dohodnú a jeden z nich zaplatí plnú sumu hodiny.

Na jednu hodinu prijímam maximálne dvoch študentov, aby sa zachovala kvalita doučovania.

Ak hodinu zrušia obaja študenti min. 4 hodiny pred začatím doučovania, cenu hodinu neúčtujem.

Ak doučovanie zruší len 1 študent, budem sa riadiť podľa našej dohody – buď hodina prebehne s jedným študentom alebo hodinu automaticky zruším aj pre druhého študenta.

Prosím, berte do úvahy, že na študentoch leží zodpovednosť komunikácie o tom či môžu alebo nemôžu prísť na hodinu, aby vám zbytočne nevznikali náklady v prípade neskorého rušenia hodín. Každé zrušenie hodiny je treba nahlásiť dostatočne dopredu.